Prijava radova

Radovi se prijavljuju u obliku sažetaka, isključivo elektronski, on-line, preko sajta Kongresa www.kes.endo.rs

Radovi mogu biti prihvaćeni za postersku ili usmenu prezentaciju o čemu ćete dobiti obaveštenje elektronskim putem.

Rok za prijem sažetaka je 1. februar 2021. godine.
Detaljne informacije o sadržaju sažetka mogu se dobiti na sajtu izvršnog organizatora.

Obaveštenje i najvažnije informacije o Kongresu možete preuzeti na sledećem linku

Obaveštenje

Glavne teme kongresa

 • Neuroendokrinologija
 • Tiroidea
 • Reproduktivna endokrinlogija
 • Diabetes mellitus
 • Kalcijum i kost
 • Neuroendokrini tumori
 • Endokrinologija pola
 • Gojaznost apetiti i masno tkivo
 • Metabolizam glukoze i lipida
 • Pedijatrijska endokrinologija
 • Endokrina hirurgija