Prijava radova

Radovi se prijavljuju u obliku sažetaka, isključivo elektronski, on-line, preko sajta Kongresa www.kes.endo.rs

Radovi mogu biti prihvaćeni za postersku ili usmenu prezentaciju o čemu ćete dobiti obaveštenje elektronskim putem.

Rok za prijem sažetaka je 25. februar 2021. godine.
Detaljne informacije o sadržaju sažetka mogu se dobiti na sajtu izvršnog organizatora.

Obaveštenje i najvažnije informacije o Kongresu možete preuzeti na sledećem linku

Obaveštenje

REGISTRACIJA

Glavne teme kongresa

 • Neuroendokrinologija
 • Tiroidea
 • Reproduktivna endokrinlogija
 • Diabetes mellitus
 • Kalcijum i kost
 • Neuroendokrini tumori
 • Endokrinologija pola
 • Gojaznost apetiti i masno tkivo
 • Metabolizam glukoze i lipida
 • Pedijatrijska endokrinologija
 • Endokrina hirurgija

7. KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE - 7 kes 2021

PRELIMINARNI PROGRAM

Četvrtak, 11.03.2021.

Vreme

Sala 1

14.30- 18.00

SPONZORISANI SIMPOZIJUMI

18.00 - 18.15

Otvaranje Kongresa

18.15 - 18.45

Plenarno predavanje I
The changing face of adrenal insufficiency
Paul M Stewart (UK)

 18.45 - 19.15

Plenarno predavanje II
The year in clinical thyroidology 
Robin Peeters (Netherlands)

19.15- 19.45

Plenarno predavanje III
Minimalno invazivne tehnologije u terapiji tiroidne bolesti
Miloš  Žarković

Vreme

Petak, 12.03.2021.

08.00 - 08.20

Meet the  expert I
Endokrine promene kod kritično bolesnih pacijenata
Svetlana Jelić

08.20-08.40

Meet the  expert II
Tiroidea i trudnoća
Violeta Mladenović

08.40- 09.00

Meet the  expert III
Masna jetra- multidisciplinarni pristup
Zoran Gluvić

09.00-  09.30

Plenarno predavanje IV
Serum inflammation-based scores in patients with pituitary adenomas
Alberto M. Pereira (Netherlands)

09.30 - 11.00

SESIJA I
NEUROENDOKRINOLOGIJA

09.30- 09.45

Prolaktinomi u menopauzi
Vera Popović

09.45- 10.00

Novine u dijagnostici i diferencijalnoj dijagnozi Kušingovog sindroma
Milan Petakov

10.00- 10.15

Metabolički sindrom  i nealkoholna steatoza jetre (NAFLD) u hiperprolaktinemiji
Milica Medić Stojanoska

10.15- 10.30

Neobični uzroci stečenog hipopituitarizma
Sandra Pekić Đurđević

10.30- 10.45

Hipopituitarizam i akromegalija u trudnoći
Mirjana Doknić

10.45 - 11.00

Diskusija

11.00 - 11.30

Plenarno predavanje V
New Therapeutic Options for Graves Disease
Simon Pearce (UK)

11.30- 12.00

Plenarno predavanje VI
Radioiodine -Refractory Thyroid Cancer
Laura Fugazzola (Italy)

12.00 - 13.30

SESIJA II
ŠTITASTA ŽLEZDA

12.00 - 12.20

Atipične prezentacije Gravesove bolesti
Jasmina Ćirić

12.20– 12.40

Tiroidna bolest u doba korone
Biljana Nedeljković Beleslin

12.40 - 13.00

Uticaj lekova na tiroidnu funkciju
Milica Pešić

13.00 - 13.20

Kardiovaskularni aspekti subkliničke hipotireoze
Miloš Stojanović

13.20 - 13.30

Diskusija

13.30 -14.30

SPONZORISANI SIMPOZIJUMI/ Oralne prezentacije 1

14.30- 15.30

SPONZORISANI SIMPOZIJUMI/ Poster prezentacije 1

15:30-16:00

Plenarno predavanje VII
Environment, Endocrine Disruptors and Female Fertility
George Mastorakos( Greece)

16.00 - 17.30

SESIJA III
REPRODUKTIVNA ENDOKRINOLOGIJA

16.00 - 16.20

Kardiometabolički rizik u PCOS: uloga androgena i insulina
Đuro Macut

16.20 - 16.40

Lečenje infertiliteta u različitim endokrinopatijama
Ana Jovanović

16.40 - 17.00

Tiroidna disfunkcija tokom lečenja infertiliteta i u trudnoći
Miloš Žarković

17.00- 17.20

Imunološki faktori kao uzročnici habitualnih pobačaja
Vesna Mandić Marković

17.20.17.30

Diskusija

17.30 - 19.00

SESIJA IV
OSTEOPOROZA -KALCIJUM I KOST

17.30 - 17.45

Glukokortikoidima indukovana osteoporoza
Marina Nikolić Đurović

17.45 -18.00

Novine  u razumevanju osteoporoze - pogled na 2020
Dragana Miljić

18.00- 18.15

Novine  u lečenju osteoporoze
Nemanja Damjanov

18.15 - 18.30

Principi rehabilitacije pacijenata sa osteoporozom
Ljubica Konstantinović

18.30 - 18.45

Mjesto biološke terapije u liječenju osteoporoze
Snežana Vujošević

18.45 - 19.00

Diskusija

19.00 -20.00

SPONZORISANI SIMPOZIJUMI

Vreme

Subota, 13.03.2021.

08.00 - 11.15

SESIJA V DIABETES - Dijabetes 2021: nova saznanja i nova realnost

08.00- 08.20

Patogeneza tipa 2 dijabetesa: uloga bubrega
Aleksandar Djukić

08.20 -08.40

Insulinska rezistencija u tipu 1 dijabetesa
Tanja Miličić

08.40-09.00

Vitamin D i dijabetes
Teodora Beljić Živković

09.00- 09.20

Prevencija tipa 2 dijabetesa: nefarmakološka vs farmakološka intervencija
Snježana Popović Pejičić

09.20-09.30

Pauza

09.30 -09.50

Dijabetes i COVID19: preporuke za terapiju
Nebojša M. Lalić

09.50-10.10

Terapija dijabetesa u trudnoći: mogućnosti novih tehnologija
Aleksandra Jotić

10.10- 10.30

Dijabetesna bolest bubrega: mogućnosti prevencije
 Milena Mitrović

10.30 -10.50

Terapija dijabetesa u KVB: ishemijska bolest vs srčana insuficijencija
Radivoj Kocić

10.50-11.10

Hipertenzija u dijabetesu: razlike izmedju tipa 1 i tipa 2 dijabetesa
Ljiljana Lukić

11.10- 11.15

Diskusija

11-15-11.30

Pauza

11.30- 12.00

Plenarno predavanje VII
Canadian obesity guidelines
Arya Sharma (Canada)

12.00- 13.30

SESIJA VI
GOJAZNOST

12.00 -12.20

Gojaznost i Covid-19
Dragan Micić

12.20-12.40

Da li je matabolička adaptacija glavna prepreka održavanju redukovane telesne mase
Mirjana Šumarac Dumanović

12.40 -13.00

Gojaznost i trudnoća- novi stavovi
Edita Stokić

13.00 -13.20

Barijatrijska hirurgija i dijabetes: nova saznanja
Snežana Polovina

13.20-13.30

Diskusija

13.30-14.00

SPONZORISANI SIMPOZIJUMI/ Oralne prezentacije II

14.00-15.00

SPONZORISANI SIMPOZIJUMI/ Poster prezentacije II

15.00 - 16.30

SESIJA VII
Dislipidemije: nova saznanja, dijagnostičke i terapijske implikacije

15.00 -15.20

Kvantifikacija aterogenih lipoproteina: nove preporuke
Sanja Stanković

15.20 - 15.40

Savremene preporuke za terapiju dislipidemija
Katarina Lalić

15.40 - 16.00

Aterogeni rizik: značaj promene nivoa i strukture HDL-a i LDL-a
Dragana Tomić Naglić

16.00- 16.20

Familijarna hiperholesterolemija: dijagnostički i terapijski izazov
Nataša Rajković

16.20- 16.30

Diskusija

16.30 -18.00

SESIJA VIII
ENDOKRINOLOGIJA POLA

16.30 -16.50

Hipoestrogenija i hiperinsuinizam kao faktori rizika za karcinom dojke u menopauzi
Svetlana Vujović

16.50 - 17.10

Erektilna disfunkcija i dijabetes, polno specifični poremećaji urinarnog sistema
Srđan Popović

17.10- 17.30

Funkcija nabubrežnih žlezda u menopauzi
Miomira Ivović

17.30 -17.50

Uticaj najčešćih  uzroka infertiliteta na  tok i ishod trudnoće
Svetlana Spremović Rađenović

17.50 -18.00

Diskusija

18.00 -19.00

SPONZORISANI SIMPOZIJUMI

Vreme

Nedelja, 14.03.2021.

08.00 - 08.20

Meet the  expert IV
Gojaznost i GLP-1
Aleksandra Kendereški

08.20-08.40

Meet the  expert V
Predijabetes od dijagnoze do terapije
Milena Velojić Golubović

08.40- 09.00

Meet the  expert VI
Značaj SIMS skora u kvantifikaciji metaboličkog sindroma i određivanju pridruženih faktora
Vesna Dimitrijević Srećković

09.00- 10.30

SESIJA IX
NEUROENDOKRINI TUMORI

09.00 - 09.20

Hereditarni multitumorski sindromi
Svetozar Damjanović

09.20-09.40

Neuroendokrini tumori ileuma: evolucija terapijskog pristupa
Đuro Macut

09.40-10.00

Feohromocitomi i paragangliomi
Saša Radenković

10.00- 10.20

Dijagnostika i terapija neuroendokrinih tumora u nuklearnoj medicini
Vera Artiko

10.20 -10.30

Diskusija

10.30 -12.00

SESIJA XI
ENDOKRINA HIRURGIJA

10.30 - 10.50

Laparoskopska adrenalektomija - Iskustva Centra za endokrinu hirurgiju
Ivan Paunović

10.50- 11.10

Proširena adrenalektomija
Vladimir Đukić

11.10 - 11.30

Hirurško lečenje primarnog hiperparatireoidizma kod dece
Vladan Živaljević

11.30. - 11.50

Jednodnevna hirurgija štitaste žlezde- prednosti i rizici
Rastko Živić

11.50. - 12.00

Prezentacija udžbenika-Hirurgija nadbubrežne žlezde
Boban Stepanović

12.00 -13.30

SESIJA XI
PEDIJATRIJSKA ENDOKRINOLOGIJA

12.00 -12.15

Manifestacije adrenalne insuficijencije ud ečjem uzrastu
Vera Zdravković

12.15- 12.30

Grejvsova bolest i autoimuni hepatitis - terapijska dilema
Maja Ješić

12.30- 12.45

Endokrini poremećaji i terapija kod dece sa Prader Willi sindromom
Tatjana Milenković

12.45 - 13.00

Neonatalni hiperparatireoidizam
Ivana Vorčugin

13.00-13.15

Prevalencija dijabetesa tip 1 kod dece i adolescenata u Srbiji
Sandra Stanković

13.15-13.30

Diskusija

13.30 -13.45

Zatvaranje Kongresa

Preuzmite preliminarni program

REGISTRACIJA