Prijava radova

Radovi se prijavljuju u obliku sažetaka, isključivo elektronski, on-line, preko sajta Kongresa www.smarttravelpco4.rs

Radovi mogu biti prihvaćeni za postersku ili usmenu prezentaciju o čemu ćete dobiti obaveštenje elektronskim putem.

Rok za prijem sažetaka je 1. februar 2021. godine.
Detaljne informacije o sadržaju sažetka mogu se dobiti na sajtu izvršnog organizatora.

Obaveštenje i najvažnije informacije o Kongresu možete preuzeti na sledećem linku

Obaveštenje

Glavne teme kongresa

 • Kalcijum i kost
 • Neuroendokrini tumori
 • Diabetes mellitus
 • Metabolizam glikoze i lipida
 • Neuroendokrinologija i hipofiza
 • Gojaznost, apetit i masno tkivo
 • Nadbubrežne žlezde
 • Reproduktivna endokrinologija
 • Štitasta žlezda
 • Endokrinologija starenja
 • Endokrina hirurgija
 • Pedijatrijska endokrinologija