Prijava radova

Radovi se prijavljuju u obliku sažetaka, isključivo elektonski, on-line, preko sajta Kongresa www.smarttravelpco4.rs

Radovi mogu biti prihvaćeni za postersku ili usmenu prezentaciju o čemu ćete dobiti obaveštenje elektronskim putem.

Rok za prijem sažetaka je istekao 10. oktobra 2018. godine.
Detaljne informacije o sadržaju sažetka mogu se dobiti na sajtu izvršnog organizatora.

Finalni program Kongresa možete preuzeti na sledećem linku

FINALNI PROGRAM

Glavne teme kongresa

  • Neuroendokrinologija i hipofiza
  • Štitasta žlezda
  • Kalcijum i kost
  • Endokrini karcinomi i neoplazija
  • Diabetes mellitus, metabolizam glikoze i lipida
  • Gojaznost, apetit i masno tkivo
  • Nadbubrežne žlezde
  • Reproduktivna endokrinologija
  • Transeksualna endokrinologija
  • Regionalna saradnja u okviru ECAS (ESESavet evropskih endokrinoloških društava)

Najnovije vesti

Neuroendokrinologija i hipofizaŠtitasta žlezdaKalcijum i kost Endokrini karcinomi i neoplazija   (05. mart 2018)

Neuroendokrinologija i hipofizaŠtitasta žlezda  (15. mart 2018)

Neuroendokrinologija i hipofizaŠtitasta žlezda  (25. mart 2018)

Neuroendokrinologija i hipofizaŠtitasta žlezdaKalcijum i kost Endokrini karcinomi i neoplazija  (05. mart 2018)

Neuroendokrinologija i hipofizaŠtitasta   (05. mart 2018)

Neuroendokrinologija i hipofizaŠtitasta žlezda (05. mart 2018)

Izvodi iz objava

6. Kongres ukratko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores ipsa esse obcaecati repudiandae veniam amet modi recusandae optio earum sequi accusantium culpa vitae iste sit commodi eaque voluptatem officia quam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Itaque natus quaerat voluptate? Asperiores hic dolore voluptate corporis obcaecati reiciendis sunt ipsam iste. Eligendi inventore voluptatibus quia saepe odit deserunt nam?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores ipsa esse obcaecati repudiandae veniam amet modi recusandae optio earum sequi accusantium culpa vitae iste sit commodi eaque voluptatem officia quam. Molestiae nobis quidem atque explicabo eum facilis libero porro in fugiat pariatur molestias maiores voluptates rerum ipsa architecto quae assumenda harum fuga modi accusantium nihil dolor consequatur totam commodi quam quas neque dolorem veritatis unde adipisci ad illo excepturi quia facere reprehenderit non alias cum minima labore quo repudiandae perferendis?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores ipsa esse obcaecati repudiandae veniam amet modi recusandae optio earum sequi accusantium culpa vitae iste sit commodi eaque voluptatem officia quam. Molestiae nobis quidem atque explicabo eum facilis libero porro in fugiat pariatur molestias maiores voluptates rerum ipsa architecto quae assumenda harum fuga modi accusantium nihil dolor consequatur totam commodi quam quas neque dolorem veritatis unde adipisci ad illo excepturi quia facere reprehenderit non alias cum minima labore quo repudiandae perferendis?