Opšte informacije

Mesto održavanja
Hotel Crowne Plaza
Vladimira Popovića 10, 11070 Novi Beograd
Тelefon: 011 220 4115
www.crowneplaza.com

Vreme oržavanja
26 - 29. novembar 2020. godine

Zvanični jezik
Zvanični jezik Kongresa je Srpski.

Izložba
U toku Kongresa biće održana prateća izložba u hotelu Crowne Plaza, u holu ispredkongresnih sala. Najpoznatiji proizvođači lekova, laboratorijske i druge medicinskeopreme izložiće svoje najnovije proizvode.

Akreditacija:
6. Kongres endokrinologa Srbije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije:
Odluka: 153-02-2275/2018-1 od 21.08.2018.
Evidencioni broj: A-1-2207/18

sa:
15 bodova za predavače
13 bodova za usmenu prezentaciju
11 bodova za poster prezentaciju
10 bodova za pasivno učešće
0.5 bodova za koautore usmenih saopštenja i postera

6. Kongres endokrinologa Srbije je odobren od Evropskog endokrinološkog društva.ese_logo_aw_rgb.png

 • Alt Image

 • Alt Image
 • Alt Image

 • Alt Image
 • Alt Image
 • Alt Image
 • Alt Image

 • Alt Image
 • Alt Image
 • Alt Image
 • Alt Image
 • Alt Image
 • Alt Image