• Endokrinološka sekcija Srpskog lekarskog društva

  Predsednik Kongresa
  Prof. dr Marina Nikolić Đurović

  Sekretar Kongresa
  Prof. dr Mirjana Šumarac Dumanović

  Predsednik Naučnog odbora
  Prof. dr Miloš Žarković

  Članovi
  Prof. dr. Jasmina Ćirić
  Prof. dr. Svetozar Damjanović
  Prof. dr. Katarina Lalić
  Akademik Nebojša Lalić
  Prof. dr. Đuro Macut
  Akademik Dragan Micić
  Prof. dr. Marina Nikolić-Đurović
  Prof. dr. Ivan Paunović
  Prof. dr Milan Petakov
  Prof. dr. Mirjana Šumarac-Dumanović
  Prof. dr. Svetlana Vujović
  Vera Zdravković
  Prof. dr. Vladan Živaljević

  Predsednik Organizacionog odbora
  Prof. dr Milan Petakov

  Članovi
  Prof. dr Milan Petakov
  Prof. Dr. Mirjana Šumarac-Dumanović
  Prof. dr. Miloš Žarković

  • Alt Image

  • Alt Image
  • Alt Image

  • Alt Image
  • Alt Image
  • Alt Image
  • Alt Image

  • Alt Image
  • Alt Image
  • Alt Image
  • Alt Image
  • Alt Image
  • Alt Image