Pravila za pisanje sažetaka

 1. Sažetke treba pisati u programu Word for Windows, upotrebom fonta Times New Roman, veličine 11.
   
 2. U prostoru za prijavu sažetka treba prvo napisati naslov malim slovima, osim prvog slova na početku i izbegavati skraćenice u naslovu.
   
 3. U novom redu se pišu imena autora i koautora i to, inicijalom imena i prezimenom. Prvi autor je ujedno i autor koji će prezentirati rad.
   
 4. U nastavku autora i koautora navesti naziv institucije i mesto gde je rad urađen.
   
 5. U novom redu se piše tekst sažetka koji treba da sadrži 4 dela: Uvod i cilj, Metode, Rezultate, Zaključak. Tabele i grafikoni se mogu koristiti, ali moraju biti unutar teksta. U tekstu ne treba navoditi reference.
   
 6. Tekst sažetka, bez naslova, autora i institucija, ne može biti duži od 350 reči.
   
 7. U prostore ispod teksta sažetka treba upisati puno ime i prezime autora i njegovu elektronsku adresu (e-mail) na koju će biti poslato obaveštenje o prihvatanju rada.
 • Alt Image

 • Alt Image
 • Alt Image

 • Alt Image
 • Alt Image
 • Alt Image
 • Alt Image

 • Alt Image
 • Alt Image
 • Alt Image
 • Alt Image
 • Alt Image
 • Alt Image